Laatste fase restauratie Romeins badhuis van start

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij zijn gestart met de laatste ingrijpende restauratiewerkzaamheden aan het Romeins badhuis in Heerlen (gelegen in het Thermenmuseum). Tot en met december van dit jaar werken onze restauratiespecialisten aan het terugbrengen van het badhuis naar de staat waarin het tijdens de eerste opgraving in 1941 is aangetroffen.

Bijzonder aan deze restauratie is dat wij werken met dezelfde bouwmaterialen en technieken die de Romeinen hanteerden. Bouwstenen worden gekapt uit Kunradersteen (www.kunradersteengroeve.nl), dakpannen en tegels worden gemaakt van Brunssumse klei en afgebakken bij steenfabriek Klinkers in Maastricht (www.steenfabriekklinkers.nl)

Aan de restauratie is een gedegen onderzoek vooraf gegaan. Foto’s en ander archiefmateriaal geven een nauwkeurig beeld van hoe het badhuis in 1941 voor het eerst werd aangetroffen. In die tijd werd er heel anders met archeologische vondsten omgegaan. Er zijn nog genoeg Heerlenaren die zich weten te herinneren dat Romeins bouwmateriaal werd meegenomen voordat het badhuis weer werd bedekt met zand. Toen het badhuis in 1975 opnieuw werd blootgelegd om er een museum omheen te bouwen, zag het er dan ook heel anders uit dan op de foto’s uit 1941. Het is heel bijzonder dat dit archeologisch monument nu ingrijpend mag worden gereconstrueerd met toestemming van de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Publieksactiviteiten

Tot en met december zijn de restauratiewerkzaamheden op werkdagen voor bezoekers van het Thermenmuseum te volgen. Daarnaast zijn er diverse activiteiten zoals rondleidingen, vragenuurtjes met experts en workshops. Kijk voor meer informatie op www.thermenmuseum.nl.

Bescherming en onderzoek

Na deze laatste fase van de restauratie, die vorig jaar is gestart, zijn alle 150 schadeplekken gerepareerd en is het beschermde monument klaar voor de toekomst. De werkzaamheden worden aangegrepen om archeologisch onderzoek te doen en meer informatie te verzamelen over het badhuis en ons Romeins verleden.