Aanmoedigingsprijs Archeologie 2018 voor collega Jacco Korver

Afgelopen weekend vond de Limburgse Archeologiedag plaats in het Limburgs Museum. Op deze dag is ook de Talentenprijs Limburgse Archeologie 2018 uitgereikt. De Aanmoedigingsprijs Archeologie 2018 is daarbij verrassend genoeg niet uitgereikt aan een archeoloog. Het was onze collega Jacco Korver die die prijs in ontvangst mocht nemen uit handen van gedeputeerde Hans Teunissen.

Jacco is restauratiemetselaar en heeft zich, samen met collega Ron Curfs, voor de restauratie van het Romeinse badhuis in Heerlen moeten verdiepen in oude bouwtechnieken. Ze leerden zo onder meer “Romeins metselen” en pasten deze nieuw verworven kennis met succes toe bij de restauratie.

Jacco, van harte gefeliciteerd met deze prijs!