Restauratie

Zuid-Nederland telt vele monumenten. Dit belangrijke erfgoed vraagt de grootste zorg qua restauratie en onderhoud. Restaureren is een vak apart. LAUDY Bouw & Ontwikkeling heeft zich het vak meer dan eigen gemaakt. Wij beschikken over een deskundig team van restauratievakmensen als timmerlieden, mergel- en natuursteenbewerkers, metselaars en stukadoors. Met ambachtelijk vakmanschap restaureren wij onder andere kerken, kastelen, boerderijen, fabrieksgebouwen en (water)molens.

LAUDY behoort tot een geselecteerde groep van vooraanstaande Nederlandse restauratiebouwbedrijven. We zijn gecertificeerd als Erkend Restauratie Bouwbedrijf en hebben een prominente positie op het vlak van restauratie opgebouwd. LAUDY heeft kennis van procedures en subsidies en participeert ook risicodragend in restauratieprojecten.

Renovatie

LAUDY heeft al veel renovaties op haar naam staan. Bij renovatie zijn vaak niet alle uit te voeren werkzaamheden van te voren bekend, er kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. Onze kracht is om een oplossing te vinden voor dit soort situaties en om binnen budget te komen tot een voor de opdrachtgever goed eindresultaat.

Woningen, kantoren, scholen of zorgcomplexen. Alleen bouwkundige werkzaamheden, de coördinatie van installaties of Design & Build. Alles is mogelijk. En het onderhoud? We stellen graag een meerjaren onderhoudsplanning op en voeren het planmatig en correctief onderhoud met onze mensen van Bouwservice uit. Ook wanneer een pand deels in gebruik dient te blijven is LAUDY de aangewezen partij. Met een uitgebreid pakket aan maatregelen zorgen wij ervoor dat de gebruiker zo min mogelijk overlast ervaart. De bedrijfsprocessen van de opdrachtgever worden zo min mogelijk verstoord!

Nieuwbouw

LAUDY heeft haar sporen verdiend met tal van integrale herstructureringsopgaven. Wij zijn daarbij ondernemend, initiëren zelf projecten en dragen risico door het verwerven van gronden en/of gebouwen voor herbestemming. Onze projectontwikkelaars analyseren zorgvuldig alle mogelijkheden samen met projectpartners: overheden, beleggers, woningcorporaties, mogelijke beheerders en gebruikers.

LAUDY is van alle markten thuis en heeft in Zuid-Nederland veel in het oog springende nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Ook de omvang van de projecten is divers, van enkele woningen tot een middelbare school van meer dan 35.000 m2. Dit alles vraagt om een flexibele organisatie met specialistische teams voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw.

Utiliteitsbouw

De ervaring van LAUDY reikt ver. Scholen, gemeentehuizen, kantoren, bedrijfsgebouwen, zorggebouwen, maar ook winkelcentra en parkeergarages werden door LAUDY gebouwd. Daarnaast zijn de grote industrieën in het zuiden van Nederland voor ons bekend terrein. Zo hebben we de nodige laboratoria, opslaghallen en productiehallen op onze naam staan. Het moge duidelijk zijn, LAUDY voelt zich als een vis in het water bij complexe opgaven.

Woningbouw

Aspecten als kwaliteit, planning, kosten, veiligheid en organisatie zijn bij LAUDY onderwerp van accurate bewaking en beheersing. We zijn een partij die graag de verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. En of het nu gaat om 10 of 100 appartementen of om grondgebonden woningen, elk project wordt met dezelfde toewijding en hetzelfde hoge afwerkingsniveau opgeleverd.