Onderhoud en 24-uursservice

LAUDY Bouwservice is vaak als vaste partner voor onderhoud verbonden aan haar opdrachtgevers zoals woningcorporaties, beleggers, zorginstellingen, gemeenten en productiebedrijven. Wij verrichten werkzaamheden voor niet-planmatig en planmatig onderhoud; dit kan meerjarig onderhoud zijn maar ook op ad hoc basis.

Dagelijks- en mutatieonderhoud

Wij handelen dagelijks vele opdrachten af voor niet-planmatig onderhoud zoals dagelijks- en mutatieonderhoud. Dit doen wij veelal op basis van een serviceabonnement. Indien gewenst staan wij zelfs 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar in geval van calamiteiten.

Planmatig en meerjarig onderhoud

Voor planmatig en meerjarig onderhoud is LAUDY Bouwservice uw deskundige partner. Wij beschikken over de expertise voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en voeren de werkzaamheden vakkundig uit.
Onze voorkeur gaat uit naar een langdurige verbintenis met onze opdrachtgevers, waarbij wij positief staat tegenover prestatiecontracten voor het beheer van vastgoed voor een termijn van 10 jaar en langer. U bent hierdoor verzekerd van een blijvende kwaliteit van uw vastgoed op een kosten efficiënte en deskundige wijze.

24-uursservice

Een defect houdt zich zelden aan kantoortijden. Vaak vinden storingen dan ook plaats op momenten dat niemand meer bereikbaar is. LAUDY Bouwservice beschikt over een 24-uursservice. Wanneer u zich hierop abonneert beschikt u op elk tijdstip van de dag over een professionele storingsdienst. Onze vakmensen staan met hun compleet geoutilleerde bedrijfsauto’s altijd klaar. Snel en adequaat voeren ze urgente onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uit.

Renovatie en verbouw

Door renovatie- en verbouwwerkzaamheden werken we aan waardebehoud en waardevermeerdering van de vastgoedportefeuille voor onze klanten. Denk hierbij aan het verduurzamen van woningen tot nul-op-de-meterwoningen of EPC 0-woningen. We voegen kwaliteit toe aan de gebouwde omgeving en verhogen hiermee het comfort voor bewoners of gebruikers. De werkzaamheden hebben eveneens een positieve maatschappelijke impact op de gehele woon- en verblijfsomgeving.

Steeds vaker blijven gebouwen bewoond c.q. in gebruik tijdens renovatie- en verbouwwerkzaamheden. Daarom verrichten wij ons werk met oog en oor voor de omgeving. Onze renovatieprocessen richten wij dusdanig in dat de bewoner of gebruiker hier minimale overlast van ondervindt; vaak passen wij daarvoor tijdelijke voorzieningen toe. Daarnaast hechten we belang aan duidelijke en zorgvuldige communicatie, naar onze mening de succesfactor van ieder renovatieproject.

Industrieservice

De industriebouw is een ander markant werkterrein van LAUDY Bouw & Ontwikkeling. Voor een aantal grote industriële bedrijven verricht LAUDY Bouwservice het onderhoud en de noodzakelijke verbouwingen.

In de industrie zetten wij gespecialiseerde medewerkers in die over de juiste opleidingen en veiligheidscertificaten beschikken. LAUDY is onder meer gespecialiseerd in het vloeistofdicht maken van draagvloeren van beton en het aanleggen van vloeistofdichte voorzieningen in ter plaatse gestort beton. Ook het aanbrengen van (vloer)coatings en zuurbouw behoren tot onze expertises. Deze systemen kunnen wij, indien gewenst, onder certificaat leveren.

Wij zijn bekend met de bedrijfsprocessen in de industrie en weten dat onze werkzaamheden daaraan ondergeschikt zijn. De tijd die onze engineers in de praktijk hebben voor de voorbereiding en uitvoering is vaak zeer beperkt. Echter, doordat we goed bekend zijn met industriële processen en installaties, kunnen we projecten binnen zeer strakke tijdskaders realiseren zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.