Vermelding project Romeins Badhuis op cover magazine RCE

Door ons restauratieteam is in Heerlen knap werk geleverd tijdens de restauratie en gedeeltelijke reconstructie van het Romeins Badhuis in het Thermenmuseum. De opgravingen zijn teruggebracht naar de staat waarin zij verkeerden bij de ontdekking in 1941. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in haar magazine het coverartikel gewijd aan dit bijzondere project. Nieuwsgierig? U kunt het magazine online lezen via: 
https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/tijdschrift_van_de_rijksdienst_voor_het_cultureel_erfgoed_2018-2.pdf