Afstudeerstudent Zoë van der Velden

14 februari 2020

Onze afstudeerster Zoë van der Velden onderzoekt de optimalisatie van het voorbereidingsproces bij renovatieprojecten voor Laudy en Maastrichtse woningcorporaties. Momenteel is ze bezig met het afronden van haar onderzoek en het ontwikkelen van een “geïntegreerd model”. Na 7 jaar als assistent-uitvoerder/timmervrouw ervaring te hebben opgedaan in het werkveld bij verschillende bouwbedrijven, heeft Zoë de keuze gemaakt om ook ervaring op te doen bij de discipline Planontwikkeling.

In samenspraak met haar afstudeerbegeleiders, Nicole en Roel, is het onderwerp vastgesteld en gericht op haar ambities rondom innovatie en duurzaamheid. Zoë houdt van uitdagingen en wilde daarom graag de verduurzamingsopgave oppakken. De bouw is continu in beweging, waardoor ingespeeld moet worden op nieuwe ontwikkelingen. Dit zorgt voor veel uitdagingen binnen renovatieprojecten. De resultaten van haar onderzoek leiden tot een adviesrapport en de ontwikkeling van een renovatiewijzer, waarmee Laudy en de Maastrichtse woningcorporaties beter inzicht verkrijgen in de aanpak van het voorbereidingsproces, ten behoeve van de verduurzamingsopgave van nu tot 2050.

De focus van haar afstuderen ligt op het bestaand grondgebonden woningbezit van de Maastrichtse woningcorporaties die aangesloten zijn bij Aedes. Aedes is de branche vereniging voor vrijwel alle Nederlandse woningcorporaties, waarin belangrijke prestatieafspraken zijn gemaakt om in 2050 Co²-neutraal te zijn. Zoë heeft o.a. onderzocht welke doelstellingen nodig zijn om hieraan te voldoen. Echter blijkt dat de verduurzamingsopgave te traag verloopt, omdat er geen blauwdruk bestaat. Zo moesten eigenlijk alle sociale huurwoningen in 2020 voorzien zijn energie label B, maar dit gaat niet lukken. Daarom heeft Maastricht met de woningcorporaties de ambitie uitgesproken om voor 2028 hun totale woningvoorraad gemiddeld naar energielabel B brengen.

Het blijkt dat aannemers en woningcorporaties in een renovatieproject vaak zelf worstelen met de verduurzamingsopgave. Dit komt bijvoorbeeld doordat nieuwe technieken moeten aansluiten op de oude technieken. Hierdoor ontstaat vaak al in de uitvraag enige onduidelijkheid over de aanpak. Zoë merkt in haar onderzoek op dat vaak nog niet genoeg wordt gekeken naar het einddoel om in 2050 CO²-neutraal te zijn en vernieuwing in zowel proces -en product vaak ontbreekt binnen de renovatie. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te dragen.

Zoë is erg tevreden met de ondersteuning die ze ontvangt van zowel school als ook Laudy. Het afstudeerproject was een grote uitdaging en Zoë is erg toegewijd om het best mogelijke resultaat te behalen. Over twee weken presenteert ze haar bevindingen bij Laudy en daarmee is het traject succesvol afgerond.

We wensen Zoë veel succes met het afronden van haar onderzoek en haar verdediging!