Gebouwd voor Gezonde Condities

15 februari 2019

Afgelopen jaar berichtten we dat bouwer Laudy Bouw & Ontwikkeling, onder aansturing van een nieuw directieteam, zich weer volledig ging richten op de Limburgse markt. Sindsdien is er veel gebeurd bij Laudy. Achter de monumentale gevels van het hoofdkantoor van Laudy in Sittard gaat een verrassend modern bouwbedrijf schuil.

Directeur Raymond Veugelers: “We geloven dat gezond kunnen blijven wonen en werken essentieel is voor de kwaliteit van leven en daarmee de basis voor de toekomst van Limburg. Bij Laudy willen we daarom met innovatieve diensten en producten bijdragen aan de best mogelijke condities voor mens, milieu en samenleving. Wanneer we een gebouw opleveren willen we terecht kunnen zeggen dat het gebouwd is voor gezonde condities.”

“De nieuwe strategie die we hanteren om onze langetermijndoelstellingen te behalen is gebaseerd op vijf aandachtsgebieden: onze medewerkers, onze relaties, de samenleving waar we deel van uitmaken, innovatie en duurzaamheid”, vervolgt Raymond. “Binnen Laudy noemen we dit de Schijf van Vijf. De onderdelen staan daarbij niet los van elkaar, ze hebben een onderlinge afhankelijkheid en zijn de basis van ons nieuwe ondernemingsplan. We geloven dat we in alle vijf de onderdelen energie moeten steken om onze doelstellingen te behalen.”

Tot dusver de theorie. De vraag is uiteraard wat de markt gaat merken van de nieuwe koers. Raymond: “Om te beginnen investeren we in het talent en de veiligheid van onze eigen medewerkers. Ook zorgen we voor de nieuwe generatie medewerkers in de bouw, bij ons zijn eigenlijk altijd wel leerlingen en werkstudenten aan het werk. We hebben momenteel zelfs maar liefst 8 stagiaires actief in onze organisatie. Binnen Laudy heerst een familiegevoel. We hebben samen hart voor het werk, maar we maken ook graag samen plezier. Een hecht team. Zo kunnen we de kwaliteit leveren waar we voor staan.

We willen graag midden in de samenleving staan. We sponsoren daarom diverse goede doelen en verenigingen. Ook creëren we werkgelegenheid voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt; er zijn momenteel 6 SROI-medewerkers bij ons aan het werk. Daarnaast gaan we samenwerkingen aan met sociaalmaatschappelijke instellingen zoals Talentino Mestreech, die bij Laudy de catering bij festiviteiten en bijeenkomsten verzorgt.

Op het gebied van duurzaamheid en innovatie zijn we diverse samenwerkingen aan het opzetten. Met partners ontwikkelen we momenteel een tweetal woningconcepten,  waarvan één concept voor het overgrote deel bestaat uit gerecycled materiaal. Daarnaast werken we samen met enkele regionale kennisinstellingen, waaronder de Brightlands Chemelot Campus, om innovatie op het gebied van onder meer duurzaam materiaalgebruik te bevorderen.

Ten slotte zijn we momenteel ons inkoopproces en onze rol daarin ten aanzien van ons leveranciers en onderaannemers aan het herzien. We gaan het werken met preferred suppliers veel breder inzetten, waarbij we inzetten op strategische en meerjarige samenwerking. Door een langdurige samenwerking is het interessant om samen op zoek te gaan naar verbeteringen en innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.”

 “Ons doel is om een gezond bedrijf te zijn; voor onze medewerkers, onze partners en onze stakeholders”, vervolgt Raymond. “Kortom: Laudy Bouw & Ontwikkeling, gebouwd voor Gezonde Condities.”

"Wanneer we een gebouw opleveren willen we terecht kunnen zeggen dat het gebouwd is voor gezonde condities"
De Laudy Schijf van Vijf

De Laudy Schijf van Vijf