Introductie Waardekernen bij Laudy

29 januari 2021

Een moderne organisatie is maximaal gericht op het creëren van klantwaarde, maakt van werknemersgeluk topprioriteit en past zich flexibel aan de marktomstandigheden aan. Vorig jaar hebben wij er daarom voor gekozen om het Lean & Learn werken te introduceren bij Laudy. Een traject dat niet van vandaag op morgen is afgerond. Het is namelijk niet de bedoeling dat het bij een papieren tijger blijft, maar dat we écht anders gaan werken. De eerste medewerkers zijn daarom al begonnen aan een Lean & Learn opleidingstraject en de tweede lichting medewerkers staat reeds ingepland. Ook verbouwen wij momenteel gefaseerd ons kantoor, zodat Lean werken beter gefaciliteerd wordt.

Om de ontwikkeling naar Lean & Learn werken extra kracht bij te zetten en als organisatie continu bezig te zijn met en alert te zijn op het verbeteren van onze processen (als specialisten en in teamverband) en de producten die wij leveren aan onze klanten, introduceren we dit jaar de Laudy Waardekernen. De gedachte achter een Waardekern is dat, in lijn van de verandering naar een Lean organisatie, verschillende specialisten en specialismen binnen Laudy binnen een waardekern gaan opereren en groeien binnen herkenbare kwaliteitskernen. Dit benadrukt intern en extern waar Laudy goed in is en het biedt perspectief voor bestaande en nieuwe medewerkers die zich verder willen ontwikkelen en specialiseren in een specifiek vakgebied. De vijf Waardekernen die wij bij Laudy introduceren zijn: Woningbouw Nieuwbouw, Woningbouw Renovatie & Transformatie, Utiliteitsbouw, Restauratie en Service & Onderhoud.

Wij zijn enthousiast over het ingezette Lean & Learn traject en wij hopen dat onze opdrachtgevers de komende jaren de positieve effecten hiervan zullen ervaren!