Kasteel Borgharen: Een klus van jaren

15 september 2021

In het kader van de European Heritage Days staan we stil bij een aantal nieuwe en oudere monumenten.

Vandaag kasteel Borgharen, waar een unieke samenwerking en kennisuitwisseling plaatst vindt tussen professionals en vrijwilligers. Medewerkers van Laudy en vrijwilligers van kasteel Borgharen werken met vereende kracht, passie, ambachtelijk vakmanschap, oudere en moderne technieken aan het herstel en behoud van Kasteel Borgharen.

Een tweetal metselaars van Laudy restaureren samen met een team van vrijwilligers de muren van de gracht rond Kasteel Borgharen. Om de werkzaamheden uit te voeren is enkele jaren geleden de gracht gedempt. In overleg met de metselaars van Laudy zorgen de vrijwilligers ervoor dat het voegwerk verwijderd wordt, de nieuw op te bouwen delen van muren worden gesloopt en de metselstenen, mergel- en natuursteenblokken vrijgemaakt worden van specieresten. Op deze wijze wordt met hergebruik van bestaande materialen de metsel-, mergel- en natuursteenwerken hersteld en opnieuw opgebouwd. Een hulpmiddel dat wij daarbij gebruiken is de restauratieladder.
Een van de uitgevoerde werkzaamheden is het herstellen en herbouwen van de natuursteen-  en mergelwerken van de kasteelbrug en de grachtwand rechts van de burg. (Zoals te zien op de foto’s).

In 2018 is gestart met het ondersteunen van diverse wanden, zodat verder verval kon worden voorkomen. Vervolgens zijn rechts van de brug de baksteenmetsel-, mergel- en natuursteenwerken hersteld aan de zijde van het kasteel en de tegenoverliggende grachtmuur. In 2019 is onder andere het mergelwerk van de brug hersteld en deels vernieuwd. De afgelopen jaren zijn ook de overige grachtmuren aan de kasteelzijde en overliggende zijde gerestaureerd.

Op dit moment herstellen wij het laatste deel van de grachtmuur links van de brug, die bestaat uit een combinatie van metselwerk en mergelwerk. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, kan de gracht weer gevuld worden met water.

De vrijwilligers zijn in de tussentijd in het kasteel bezig met het herstellen van interieuronderdelen zoals de schilderingen in de salon.

Wil je een bezoek brengen? De restauratiewerkzaamheden van Kasteel Borgharen worden iedere zaterdag om 10:15 en 13:15 uur toegelicht tijdens rondleidingen. Voor meer informatie bezoek de onderstaande website.

https://www.kasteelborgharen.nl/