Laudy behaalt wederom certificaat Sociaal Ondernemen (PSO)

08 oktober 2019

Na een audit is Laudy er wederom in geslaagd om het PSO certificaat trede 2 te behalen. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.

De certificering laat zien dat wij afgelopen jaar voldoende voortgang hebben geboekt in het bieden van werkgelegenheid aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier zijn wij als bedrijf natuurlijk erg trots op. De afgelopen jaren hebben wij veel energie gestoken in het begeleiden en ook opleiden van onder meer BBL 1 en 2 leerlingen, mensen met een Wajong- of WIA-uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden. En dat is niet voor niets geweest. De afgelopen jaren hebben wij de nodige mensen aan een baan in de bouw weten te helpen, enkelen zijn ook bij ons in dienst getreden.

Een certificering is natuurlijk een formaliteit, maar het creëert wel bewustwording en het maakt sociaal ondernemen zichtbaarder. Wij willen alle bouwbedrijven in Limburg daarom oproepen om ook de PSO-audit te doorlopen. Laat zien dat sociaal ondernemen in de bouw mogelijk is! Dat het de nieuwe norm wordt.