Samenwerking Brightlands Chemelot Campus – Laudy Bouw & Ontwikkeling

31 januari 2020

Laudy Bouw & Ontwikkeling is ongeveer 1,5 jaar geleden een samenwerking aangegaan met Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Start-ups, bestaande MKB bedrijven, maar ook corporates vestigen zich op deze campus om in een innovatieve omgeving te werken aan materialen en productiemethoden van de toekomst.

Brightlands Materials Center onderzoekt duurzame mogelijkheden
De wereld om ons heen ondergaat constante veranderingen en is steeds op zoek naar nieuwe duurzame mogelijkheden in de leefomgeving. Met deze gedachte is Brightlands Chemelot Campus op zoek gegaan naar samenwerkingsverbanden met verschillende partijen in de regio. Dit stimuleert onder andere ook de jongere generatie om in de regio Limburg te blijven wonen en werken. De campus heeft daarom Laudy en Brightlands Materials Center, een onderzoeksinstituut dat gevestigd is op de campus met elkaar verbonden.

Ontwikkeling van coating op zonnepanelen
De gebouwde omgeving en de verduurzaming hiervan is één van de innovatie programma’s van Brightlands Materials Center. De samenwerking is gericht op ontwikkelingen die op het punt staan om vanuit een onderzoek omgeving de stap te maken naar een eerste toepassing in de praktijk. Een lopend project is het ontwikkelen van een coating voor op zonnepanelen. De dikte van deze coating varieert om de panelen verschillende kleuren te geven. Het verlies in rendement is bij deze panelen veel lager dan huidige technieken om panelen te kleuren. Hierdoor kunnen de zonnepanelen in de toekomst beter verwerkt worden in bijvoorbeeld de gevel van een gebouw. Vanuit Laudy wordt de bouwtechnische expertise gedeeld en advies gegeven over implementatie in een project. Voor Laudy is het een interessante ontwikkeling om met het eindproduct de eerste toepassing in één van onze projecten te kunnen realiseren.

​Samenwerking met diverse partners
De onderzoeken voor deze projecten worden gedaan in laboratoria op de campus. Momenteel worden er testen gedaan met een coating op een testoppervlak van 50 bij 50 cm. Om van deze schaal naar een groter oppervlak gecoat glas, productie van de zonnepanelen en toepassing op een gebouw te gaan zijn diverse partners betrokken, zoals een glasproducent, coating producent, zonnepanelen leverancier, installateur, afnemer (bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of belegger) en ontwikkelaar. Dit zijn dit allemaal partijen uit de zuidelijke provincies.

Naast dit project zijn er diverse interessante ontwikkelingen op de campus waar wij in de toekomst mogelijk aan bij kunnen dragen of gebruik van kunnen maken. Zoals de ontwikkeling van nieuwe isolatiematerialen, hoogwaardige beglazing en robotisering.