Waardekern restauratie uitgelicht: Richard Nederlands aan het woord

18 november 2022
Richard Nederlands

Richard Nederlands

Richard Nederlands is senior projectmanager bouwrealisatie en waardekernmanager restauratie. Zijn passie voor restauratie en bouwtechniek steekt hij niet onder stoelen of banken.
Hoe enthousiast ben jij over je nieuwe rol als waardekernmanager?

“Eerlijk? Ik dacht in het begin waarom gaan wij scheidingen aanbrengen binnen onze organisatie? Daar is toch niemand mee gebaat? Inmiddels weet ik wel beter. Binnen de organisatie hebben wij uitvoerig gepraat over de transitie naar waardekernen. Door het werken vanuit specialistische waardekernen, maak je in feite de organisatie kleiner, eenvoudiger en daadkrachtig, waardoor je zaken sneller kunt regelen. Zaken die specifiek in het belang zijn van de betreffende waardekern en haar opdrachtgevers. Ja, vanuit dat uitgangspunt wilde ik de rol van kartrekker graag op mij nemen.”

“Aandacht voor onze mensen, dat vind ik mijn belangrijkste taak. De restauratie-metselaars zijn kunstenaars die we moeten koesteren.”

Waar ligt jouw focus als waardekernmanager restauratie?

“Zonder enige twijfel; bij mijn mensen. De restauratie-metselaars en timmermannen zijn voor mij kunstenaars. Deze vakmensen hebben interesse in de historie en de ziel van een gebouw. Ze zijn gepassioneerd en hun specialistische kennis is bijzonder. Als zij plezier hebben in hun werk, dan ben ik tevreden. In mijn nieuwe rol zal ik extra tijd en energie steken om hen te faciliteren en de aandacht te geven die zij verdienen. In het belang van onze organisatie en uiteraard van de opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen het bijzonder waarderen als er mensen met vakkennis en passie werken aan hun monument. Dat geeft vertrouwen en zorgt voor respect.”

Restaureren is geen nieuwbouw

“Restaureren is geen nieuwbouw waar (bijna) alle kosten per m² vooraf te calculeren zijn. Restauratie is inschatten van uren werk. Dit doe je op basis van kennis en ervaring. Sommige situaties en/of gebreken zie je pas als je aan het werk bent en daar moeten we vooraf rekening mee houden. Daarin zijn wij heel transparant. Wij zijn niet van het ‘roeptoeteren’, maar vertellen het eerlijke verhaal.
Vaak is het ook mogelijk om een kostbaar restauratieproces gefaseerd uit te voeren. Zo spreid je de kosten. Door onderbouwd restauratie-advies te geven weet de gebouweigenaar wat er moet gebeuren om het monumentale pand in goede staat te behouden. Zo is hij in staat een weloverwogen besluit te maken. In mijn extra rol als kartrekker waardekernmanager zal er ook extra aandacht zijn voor ons eerlijke verhaal.”

Nog meer verschillen tussen nieuwbouw en restauratie?

“Ja. Procesmatig is de restauratie-tak veel eenvoudiger. De projecten zijn vaak, uitzonderingen daar gelaten, ook wat kleiner en overzichtelijk. Wij werken altijd met vaste partners en bespreken heel concreet met ons team het project; hoe vliegen wij het project aan en hoe voeren wij het uit. Als deze afspraken helder zijn, gaan onze vakmensen direct aan de slag.

Van oktober tot april kunnen onze restauratie-mensen vanwege de weersomstandigheden niet werken aan restauratieprojecten. Wij zoeken voor hen elk jaar vervangend metsel- en timmerwerk in de nieuwbouw. Vanwege hele andere werkprocessen, zorgt dit weleens voor frictie. Aan de waardekernmanagers de taak om hierover samen te praten en naar oplossingen te zoeken. Dat gaan we nu oppakken. Ja, er liggen mooie uitdagingen voor de aanjagers van de waardekernen.”