Wereld Recyclingdag

18 maart 2021

Vandaag is het Wereld Recyclingdag. Een goed moment om even stil te staan bij het belang van recyclen in de bouw.

De bouw is een grote producent van afval. Zoals het hoort stellen wij bij projecten onder andere afvalbeheersplannen op om de afvalstromen inzichtelijk te maken. Als milieubewuste bouwer wordt ons bouwafval op de bouwplaats zoveel mogelijk gesplitst en gescheiden aangeboden voor verwerking door onze afvalpartners. Helaas is de container “Bouw en sloopafval” (lees: restafval) nog veel te vaak als eerste vol. Dit moet anders kunnen.

Er is niet één oplossing voor dit probleem, er zijn er velen. Een van de oplossingen is circulair bouwen. Cradle-to-cradle. Vrijgekomen afval is de basis voor nieuwe producten, waarbij downcyclen zo veel als mogelijk moet worden voorkomen. Bij het Stadskantoor in Venlo hebben wij hier bijvoorbeeld heel wat ervaring mee opgedaan. Een andere oplossing is meer fabrieksmatig gaan bouwen. Gebouwen die grotendeels in de fabriek worden vervaardigd en op de bouwplaats alleen maar “in elkaar geschroefd” hoeven te worden.

Met ons PuurThuys woonconcept hebben wij in de basis al een duurzaam product in handen. Het betreft immers een fabrieksmatig gefabriceerd casco dat op de bouwplaats wordt gemonteerd en afgebouwd. Wij denken echter dat het nog beter kan. Wij hebben onszelf daarom de verplichting opgelegd om het PuurThuys woonconcept nog duurzamer te maken. Aandachtspunten waar wij ons de komende tijd op gaan richten is het verder beperken van de afvalstromen op de bouwplaats en het verder verbeteren van de losmaakbaarheid van onder meer de prefab-elementen. Een ander belangrijk aandachtspunt is het verder terugdringen van het gebruik van toxische stoffen tijdens de bouw.

Op bovengenoemde manier willen met de woningen van het PuurThuys woonconcept een positieve impact genereren op het gebied van circulariteit en daarmee bijdragen aan de best mogelijke condities voor mens, milieu en samenleving.