Cleanrooms opgeleverd bij Mosa Meat Maastricht

Voor Mosa Meat, een innovatief voedseltechnologiebedrijf uit Maastricht heeft Laudy een mooie, uitdagende opdracht mogen uitvoeren. Begin 2022 is Laudy samen met van Herten Afbouw geselecteerd als bouwteam partner om clean rooms in detail uit te werken en te realiseren in een bestaande bedrijfshal van Mosa Meat. In maart zijn de cleanrooms volgens planning en tevredenheid van onze klant Mosa Meat opgeleverd.

Bouwteam partner

Begin 2022 is begonnen aan de bestaande hal, de constructieve uitgangspunten, de plattegronden en een programma van eisen. De wijze waarop de cleanrooms zijn opgebouwd en gematerialiseerd is door Laudy met van Herten in het bouwteam geadviseerd en uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van een combinatie van dragende staalframe wanden, staalconstructies, metal stud voorzetwanden en prefab cleanroom systeemwanden van Interflow. Door de binnenafwerking overal hetzelfde uit te voeren hebben de ruimtes ondanks de verschillende bouwmethodes een uniforme uitstraling. Boven de cleanrooms is een stalen subframe aangebracht waar de uitgebreide installaties en cleanroom plafonds op- en onder zijn aangebracht.

Veel details en hoge eisen

De grootste uitdagingen bij deze opdracht waren de korte bouwtijd en de zeer gedetailleerde afstemming tussen alle aspecten onderling en de bestaande situatie. Dit vanwege de vergaande integratie van bouwkundige en installatietechnische onderdelen die deels in het werk opgebouwd en deels geprefabriceerd als maatwerk aangeleverd zijn. De hoge eisen aangaande luchtdichtheid, uitgebreide luchtbehandeling, aansluitingen voor vloeistoffen en gassen, het voorkomen van stofophopingen en goede schoonmaakbaarheid zijn bij cleanrooms en een food-omgeving natuurlijk essentieel. Om de detailuitwerking adequaat op te pakken en fouten te voorkomen is tot het kleinste detailniveau in 3D BIM gewerkt.  Zowel met nevenaannemer Equans die verantwoordelijk was voor de technische installaties, als met alle constructieve en bouwkundige onderdelen. Maart liefst 10 ontwerp- en leveranciers modellen zijn in 3D BIM afgestemd en door Laudy gecoördineerd.