Van Afval Naar Grondstof: Samen naar een Circulaire Toekomst

Bij Laudy Bouw & Ontwikkeling zijn we trots op ons vooruitstrevende project VANG (Van Afval Naar Grondstof). In samenwerking met Xella, Rockwool, Engels Baksteen en bouwmaterialenleverancier @BMN, werken we aan een toekomst waarin 100% circulair hergebruik van restmateriaal de norm is.

Wat houdt VANG in?
Binnen VANG monitoren we drie specifieke afvalstromen die samen de gevel vormen: kalkzandsteen (binnengevel), steenwol (gevelisolatie) en baksteen (buitengevel). Ons doel is duidelijk: alle restmaterialen opnieuw gebruiken. We zetten de volgende stappen:

  • Inzameling en hergebruik van houten pallets en verpakkingsmateriaal: Deze worden teruggebracht naar de leveranciers voor hergebruik en recycling.
  • Terugbrengen van restafval naar producenten: Dit afval wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen. 

Tijdens dit project hebben we waardevolle lessen geleerd:

  • Vroegtijdig testen en uitproberen: Bouwprojecten hebben vaak een lange doorlooptijd, waardoor resultaten soms lang op zich laten wachten. Tussentijdse evaluaties bieden waardevolle inzichten. Begin tijdig. Doen is beter dan denken!
  • Data-acquisitie is uitdagend: Onze systemen zijn nog niet ingericht op het volgen van ketengerichte datastromen, wat het verzamelen van goede data moeilijk maakt.
  • Betrek alle partijen vroegtijdig: Het vroegtijdig betrekken van alle betrokkenen, inclusief partijen buiten de initiatiefgroep, bevordert optimale samenwerking.

Naast uitdagingen hebben we ook mooie successen geboekt:

  • Inzicht in afvalstromen: Dit heeft geleid tot reductie van afval. Zo zamelen we nu op alle projecten onze verpakkingsfolie in, die voor 100% wordt gerecycled.
  • Afvalbeheerplannen: Door aan het begin van een project een afvalbeheerplan op te stellen, sturen we optimaal op hergebruik van materialen en grondstoffen en maken we afspraken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen.
  • Versterkte samenwerking: Door intensieve samenwerking begrijpen we elkaar beter en ontwikkelen we gezamenlijk ketengerichte oplossingen voor circulaire vraagstukken.

We zijn gestart op 19 oktober 2022 hebben het project succesvol afgerond op 9 juli 2024.

Het vervolg voor Laudy is dat we datamanagement stap voor stap verder vorm gaan geven en dat we, samen met onze partners, een vervolgproject bepalen om te ontdekken hoe we de weg van het circulaire bouwproces verder kunnen oppakken. 

Samen werken we aan een duurzame en circulaire toekomst!