Wijziging directie Laudy Bouw & Ontwikkeling

Per 1 januari 2024 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de directie van Laudy Bouw & Ontwikkeling.

Het bedrijf wordt voortaan aangestuurd door een tweehoofdige directie in plaats van een driehoofdige directie. Deze bestaat uit de huidige directeuren Bouwontwikkeling (Roel Goossens) en Bouwrealisatie (Rob Salden). Raymond Veugelers neemt daarmee afstand van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar blijft als Algemeen Directeur van de moederorganisatie Laudy Groep wel nauw betrokken bij de strategie van Laudy Bouw & Ontwikkeling.

Door deze wijziging borgen we de korte lijnen in de aansturing van het bouwbedrijf en kunnen Roel Goossens en Rob Salden operationeel alle besluiten nemen die nodig zijn om slagvaardig te blijven opereren in onze projecten. Zodoende ontstaat er voor Raymond Veugelers gelijktijdig meer ruimte om zich te richten op de strategische ontwikkeling van de Laudy Groep, de verdere integratie van Willems Bouwbedrijf en de uitbouw van het in 2020 opgerichte dochterbedrijf Laudy Vastgoedontwikkeling.

Opdrachtgevers en leveranciers  zullen naar verwachting weinig tot niets gaan merken van deze wijzigingen. De collega’s in de diverse projectteams blijven het eerste aanspreekpunt. Vanuit de vijf waardekernen van Laudy Bouw & Ontwikkeling blijven zij zich onverminderd  inzetten om onze  klanten bij al hun uitdagingen optimaal van dienst te zijn.

Tweehoofdige directie
Roel Goossens en Rob Salden vormen de tweehoofdige directie en verzorgen de dagelijkse leiding van Laudy Bouw & Ontwikkeling. Samen met de projectteams zien zij toe op de voorbereiding en uitvoering van de bouwprojecten. Roel en Rob namen in 2018 zitting in het directieteam, na al jaren werkzaam te zijn geweest bij Laudy Bouw & Ontwikkeling. Ze studeerden beiden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Meteen na hun studie gingen ze werken bij Laudy Bouw & Ontwikkeling, waar ze verder werden opgeleid en het bedrijf tot in de puntjes leerden kennen.

Roel is directeur Bouwontwikkeling en verantwoordelijk voor de voorbereiding van de projecten van Laudy Bouw & Ontwikkeling tot en met de contractfase. Rob is als directeur Bouwrealisatie verantwoordelijk voor het faciliteren en aansturen van de uitvoeringsorganisatie.

Roel en Rob werken intensief samen en delen al jaren dezelfde werkkamer. Zo worden de voorbereiding en uitvoering van projecten letterlijk optimaal op elkaar afgestemd. 

Roel en Rob voelen zich beiden nog steeds bijzonder goed thuis bij Laudy Bouw & Ontwikkeling, waar samenwerking, wederzijds respect, onderlinge verbondenheid, werkplezier en ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Zij volgen zelf de vierjarige opleiding Master in Business Learning bij Learning Waves te Veldhoven. De hierin opgedane inzichten over het Lean & Learn gedachtegoed zetten zij elke dag in om van Laudy Bouw & Ontwikkeling een nog stabielere, innovatievere en vooral wendbare organisatie te maken.