Restauratie Sphinxmuur

De metselaars van ons restauratieteam hebben de stenen muur, die rondom het voormalige Sphinxterrein in Maastricht loopt, gerestaureerd.