Richard Nederlands

Senior Projectleider Restauratie

Richard Nederlands

Het is een voorrecht als je met deze kunstenaars mag werken

“Verantwoordelijk zijn voor het leiden van een groot nieuwbouwproject, zoals het Stadskantoor Venlo is een geweldige uitdaging, maar je bent primair een manager. Ik ben weer terug bij mijn oude liefde en die koester ik met heel mijn hart”.

Richard wint er geen doekjes om. Die oude liefde is het restauratievak. De projectleider is opgegroeid in het aannemers- en timmerbedrijf van zijn familie in Sibbe, waar de metselaars en timmermannen op vakkundige wijze kerken en monumentale panden restaureerden. Hij maakte bij het familiebedrijf ook kennis met de Limburgse mergel als bouwmateriaal, gekapt uit de groeven rondom Sibbe. Het familiebedrijf was een prachtige leerschool.

Kunstenaars

Inmiddels werkt Richard al meer dan 10 jaar bij LAUDY en de laatste jaren is hij primair bezig met restauratieprojecten. Hij was blij verrast over de kennis en kunde van zijn LAUDY-collega’s in de restauratiedivisie. Hun belangstelling voor monumentale gebouwen en de verknochtheid aan het bijzondere vak is bijzonder. “Het is een voorrecht als je met deze kunstenaars mag werken” aldus Richard. Hij steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Filmhuis Lumière

Gebouwen met een rijke historie willen wij als inwoners van een stad of dorp graag behouden voor de toekomst, het liefst met een waardevolle functie. Het restaureren van ons cultureel erfgoed is ook vaak een belangrijke impuls voor een hernieuwde gebiedsontwikkeling. De restauratie en transformatie van bijvoorbeeld het Filmhuis Lumière in de voormalige leegstaande fabrieksgebouwen van de Sphinx in Maastricht, is een prachtig voorbeeld.

Fair werk, faire prijs

Werken met erfgoed vraagt om inventiviteit en flexibiliteit en een slimme aanpak. Met een gezamenlijke wil om er iets moois van te maken kom je ver. Vertrouwen in elkaar en in het uiteindelijke doel.
“Als projectleider zoek ik daarom samen met de opdrachtgever en met de adviseurs naar een optimale en zo efficiënt mogelijke besteding van de financiële middelen. Wat mogelijk is doen vrijwilligers, waar noodzakelijk schakelen we vakmensen in. Slim aanpakken. Transparant zijn over besteding van het budget, inzet van uren en middelen.
Wij vragen een faire prijs voor vakbekwaam werk. Als je dit van elkaar weet, erkent en elkaar vertrouwt, kun je zaken doen en krachten bundelen.”

Tekort aan vakmensen

Op de vraag hoe LAUDY aan nieuwe vakmensen komt, is er volgens Richard maar een mogelijkheid; ‘de huidige vakmensen inzetten, een podium geven en zorgen dat zij hun liefde overbrengen aan de nieuwe generatie. Het is toch prachtig om aan anderen te kunnen laten zien aan welk uniek monumentaal gebouw je weer hebt mogen meewerken? De jeugd enthousiasmeren, dat moet een van onze prioriteiten zijn!”