Renovatie

Laudy heeft al veel renovaties op haar naam staan. Bij renovatie zijn vaak niet alle uit te voeren werkzaamheden van te voren bekend, er kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. Onze kracht is om een oplossing te vinden voor dit soort situaties en om binnen budget te komen tot een voor de opdrachtgever goed eindresultaat.

Woningen, kantoren, scholen of zorgcomplexen. Alleen bouwkundige werkzaamheden, de coördinatie van installaties of Design & Build. Alles is mogelijk. En het onderhoud? We stellen graag een meerjaren onderhoudsplanning op en voeren het planmatig en correctief onderhoud met onze mensen van Bouwservice uit. Ook wanneer een pand deels in gebruik dient te blijven is Laudy de aangewezen partij. Met een uitgebreid pakket aan maatregelen zorgen wij ervoor dat de gebruiker zo min mogelijk overlast ervaart. De bedrijfsprocessen van de opdrachtgever worden zo min mogelijk verstoord!