Restauratie

De toekomst in de bouw gaat niet alleen over nieuwe bouwstijlen en innovatieve technieken, maar ook over het historisch erfgoed van Nederland. Restauratie is de kunst om met minimale aanpassingen het gebouw een duurzame toekomst te geven, maar de historie zoveel mogelijk te behouden. Een vak dat de specialisten van onze Waardekern Restauratie zich meer dan eigen hebben gemaakt.

Verleden

Waar je ook in Limburg komt, gebouwd erfgoed maakt deel uit van onze leefomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om rijksmonumenten, maar ook om gemeentelijke en provinciale monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische betekenis.

De laatste decennia is in de samenleving steeds meer het besef gekomen dat gebouwd erfgoed behouden dient te blijven en onderhouden dient te worden. In de bestaansgeschiedenis van Laudy hebben wij met passie en ambachtelijk vakmanschap vele restauraties uitgevoerd van kerken, kastelen, boerderijen, fabrieksgebouwen, molens en ander gebouwd erfgoed.

Vakgroep Restauratie

Laudy is lid van de Vakgroep Restauratie en behoort daarmee tot meest vooraanstaande Nederlandse restauratiebouwbedrijven.

Naar de website

Heden

Limburg telt vele monumenten, die op historisch verantwoorde wijze gerestaureerd, onderhouden en herbestemd moeten worden. Deze monumenten zijn bij ons in goede handen. Met passie, ambachtelijk vakmanschap, oudere en moderne technieken restaureren en onderhouden onze specialisten gebouwd erfgoed.

Hergebruik van materialen - op dit moment trending in de nieuwbouw - wordt al decennia in de restauratie toegepast. Aan de hand van de restauratieladder wordt bekeken om zoveel mogelijk materiaal in tact te laten of binnen het monument te hergebruiken. Soms komen er speciale projecten langs als het consolideren en reconstrueren van delen van gebouwen. Zo heeft Laudy in 2017 bijgedragen aan de consolidatie van het oudste gebouw van Nederland, de Romeinse thermen in Heerlen.

Erkend Restauratie Bouwbedrijf

We zijn gecertificeerd als Erkend Restauratie Bouwbedrijf en hebben een prominente positie op het vlak van restauratie opgebouwd.

Naar de website

Toekomst

Veel ouder en jonger gebouwd erfgoed moet, met respect voor de geschiedenis, klaar gemaakt worden voor de toekomst.
Ons team van restauratiespecialisten - timmerlieden, mergel- en natuursteenbewerkers, metselaars en stukadoors - staat klaar om met kennis en kunde van bouwstijlen, bouwmethoden, materialen en constructies uit het verleden, maar ook uit het heden deze monument te restaureren. Daarbij verenigen wij de wensen van de gebruikers en de kwaliteiten van het gebouw uit de historie.

Verder ondersteunt Laudy graag bij het documenteren van de huidige conditie. Wij analyseren gebreken en achterhalen oorzaken hiervan, wij stellen plannen op voor herbestemming, restauratie, onderhoud of verduurzaming van monumenten en het doorlopen van de hiervoor noodzakelijke procedures en vergunningen.

Naast het uitvoeren van restauratie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen wij ondersteunen bij planvorming in het kader van herbestemmingen en omgevingsvergunningen, alsmede ondersteunen bij verkrijgen van subsidies.

Richard Nederlands en Frenk Lardinois Waardekernmanagers Restauratie

Waar ben jij trots op?

Bekijk video

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande waardekernmanagers Restauratie

Richard Nederlands

Senior Projectmanager Bouwrealisatie

Als Senior Projectmanager Bouwrealisatie binnen de waardekern Restauratie ben ik uw eerste aanspreekpunt voor deze waardekern. Tevens ben ik (mede)verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de waardekern en voor het aanjagen en initiëren van innovatie en ontwikkeling op het gebied van restauratie. Daarnaast ben ik als Senior Projectmanager Bouwrealisatie ook verantwoordelijk voor de realisatie van projecten binnen de waardekern Utiliteitsbouw.

Frenk Lardinois

Senior Planvoorbereider