Woningbouw Renovatie & Verduurzaming

Wij bouwen niet alleen nieuwe woningen. Ook bestaande woningen kunnen wij renoveren en uitbreiden. Daarnaast is er een andere tak van sport waar wij ons in hebben gespecialiseerd: het energiezuinig maken van woningen. Energetisch renoveren, Nul-op-de-meter en Beng (bijna energie neutraal gebouw) zijn vaktermen die dagelijks bij ons op de werkvloer te horen zijn. Ons team met specialisten van onze waardekern Renovatie & Verduurzaming heeft dan ook al behoorlijk wat woningen verduurzaamd. Dit doen wij voor o.a. woningcorporaties, VVE's en vastgoedbeleggers met innovatieve technieken en op een manier die overlast voor bewoners minimaliseert.

Ons belangrijkste gereedschap is communicatie

Met oog voor de bewoner

Een renovatie of verduurzaming van een woning gebeurt vaak in bewoonde staat. Bouwvakkers in huis, lawaai, stof. Daar zit niemand op te wachten. Wij hebben bewezen dat wij in en aan bewoonde woningen kunnen werken op een manier die voor de bewoners aanvaardbaar is. Ons belangrijkste "gereedschap" daarbij is communicatie. Het draait namelijk allemaal om aandacht voor de bewoners, om de persoonlijke manier van begeleiden. Dit doen wij zowel in de voorbereiding in de vorm van “keukentafelgesprekken” met de bewoners als tijdens de bouw door bewoners continu te informeren.

Nicole Budé en Ben Scheres Waardekernmanagers Renovatie & Verduurzaming

Waar ben jij trots op?

Bekijk video

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande waardekernmanagers.

Nicole Budé

Senior Projectmanager Bouwontwikkeling

Als Projectmanager Bouwontwikkeling binnen de Waardekern Woningbouw Renovatie & Verduurzaming en Waardekern Woningbouw Nieuwbouw ben ik in de ontwikkelfase uw eerste aanspreekpunt voor deze waardekernen. Daarnaast ben ik (mede)verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de waardekernen en het aanjagen en initiëren van innovatie en ontwikkeling op het gebied van nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van woningen. Vanuit mijn achtergrond ben ik tevens voor de woningbouwcorporaties het eerste aanspreekpunt voor alle huisvestingsvraagstukken, zowel nieuwbouw-, transformatie- en renovatie- & verduurzamingsprojecten.

Ben Scheres

Projectmanager Bouwrealisatie

Als Projectmanager Bouwrealisatie binnen de Waardekern Woningbouw Renovatie & Verduurzaming ben ik in de realisatiefase uw eerste aanspreekpunt voor deze waardekern. Tevens ben ik (mede)verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de waardekern en het aanjagen en initiëren van innovatie en ontwikkeling op het gebied van renovatie en verduurzaming van woningen.