Laudy Schijf van Vijf

Een gezond bedrijf in een gezonde omgeving

De Laudy Schijf van Vijf

Om invulling te geven aan onze missie en visie hebben wij de Laudy Schijf van Vijf opgesteld. De Schijf van Vijf laat zien wie wij zijn en waar wij voor staan. Net als bij de schijf van vijf van het Voedingscentrum blijven wij gezond door iedere dag voldoende aandacht te besteden aan alle vijf de onderdelen. Een gezond bedrijf in een gezonde omgeving.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn open, betrouwbaar en eerlijk, want bouwen en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zorgen niet alleen voor onze eigen medewerkers, want ook social return en duurzame inzetbaarheid vinden we van groot belang. 

Wij vinden het belangrijk om structureel te investeren in het werkplezier en talent- en kennisontwikkeling van onze medewerkers, zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk. Het continu verbeteren en leren staat hierbij centraal, want Laudy is hard op weg om een Lean & Learn® organisatie te worden.

Relaties

Alleen door synergetische samenwerking is het mogelijk om onze grenzen te verleggen en ons continu te verbeteren. Wij vinden het daarom noodzakelijk om samen te werken met andere partijen en om partnerships aan te gaan. Denk aan samenwerkingen met kennisinstellingen en strategische partnerships met adviseurs en preferred suppliers.

Samenleving

Wij danken ons bestaan aan de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Daarom investeren wij ook in onze samenleving. Door het aangaan van sociaal-maatschappelijke verbindingen, sponsoring van lokale initiatieven, het opleiden van leerlingen en stagiaires en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Innovatie & Duurzaamheid

De bouw staat bekend als conservatief en wij willen dat zeker niet zijn. Innoveren en vernieuwen is belangrijk voor onze sector. Innovatie is zelfs noodzakelijk voor Laudy om invulling te kunnen geven aan onze missie en visie en om gezonde resultaten te behalen.

De komende jaren zetten wij in op procesinnovatie en productinnovatie. Wij zijn een traject gestart om binnen onze organisatie het Lean & Learn® werken in te voeren en wij hebben het Laudy Innovatieportfolio geïntroduceerd met een 5-tal innovatiethema’s: Energietransitie, Grondstoffen & Materialentransitie, Robotisering & 3D-printen, Betaalbare standaard producten en Big data en digitalisering.

Naast innovatie staat ook duurzaamheid hoog op onze agenda. Een gezonde werk- en leefomgeving bereik je immers niet zonder inspanningen. Wij willen laten zien dat het echt anders kan. Wij hebben de nodige ervaring opgedaan met cradle-to-cradle-bouwen en verduurzaming van bestaande gebouwen en passen deze waar mogelijk toe bij nieuwe projecten.

Veiligheid & Kwaliteit

In ons dagelijks handelen zijn wij ons meer dan bewust van het belang van een veilige werkomgeving. Iedere dag weer proberen wij er voor te zorgen dat onze medewerkers weer veilig thuis komen. Veilig werken zit in ons DNA, bij ons werk je veilig of werk je niet.

Veilig werken koppelen wij aan kwaliteit. Want naast tevreden opdrachtgevers zorgt een hoog kwaliteitsbewustzijn ook voor een nette, opgeruimde en veilige werkomgeving.