Onze speerpunten

Duurzaam bouwen. Samen doen.

De ontwikkelingen in de markt gaan sneller dan dat er door de overheden beleid op wordt gemaakt. De bouw-, installatie- en vastgoedbranche kan een stimulator zijn van duurzaamheidstoepassingen. Wij zijn doordrongen van het feit dat fossiele brandstoffen eindig zijn en ervan overtuigd dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn, die ook rendement opleveren. Wij kennen ze allemaal. Het is een kwestie van doen. Maar voor welke duurzame oplossing er ook wordt gekozen, een goede samenwerking tussen alle stakeholders is hierbij altijd een vereiste.

Samen werken. Gewoon doen.

Ons tweede speerpunt is ketensamenwerking. In een sterk veranderende markt stellen opdrachtgevers in toenemende mate een andere vraag aan marktpartijen. Opdrachtgevers zijn op zoek naar partners die oog hebben voor innovatie op het gebied van producten en processen. Deze vorm van samenwerken  met (keten)partners leidt tot reducering van kosten en verbetering van rendement en kwaliteit.

Zonder overleg tussen partijen in de bouwkolom is het onmogelijk om foutloos een project te doorlopen. Elkaar vertrouwen, beschikken over inlevingsvermogen en bereidheid om naar elkaar te luisteren om te komen tot verbetering leiden naar een duurzame relatie. Uiteindelijk kunnen faalkosten fors worden teruggedrongen door focus te houden op het gemeenschappelijk belang en de optimale samenwerking in en om de bouwkeet.

Het team van Laudy heeft de kennis, kunde en ervaring in huis om een waardevolle ketenpartner te zijn.