Medewerkers

Onze medewerkers zijn open, betrouwbaar en eerlijk, want bouwen en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zorgen niet alleen voor onze eigen medewerkers, want ook social return en duurzame inzetbaarheid vinden we van groot belang. 

Wij vinden het belangrijk om structureel te investeren in het werkplezier en talent- en kennisontwikkeling van onze medewerkers, zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk. Het continu verbeteren en leren staat hierbij centraal, want Laudy is hard op weg om een Lean & Learn® organisatie te worden.