Medewerkers

Wij vinden het belangrijk om structureel te investeren in het werkplezier en talent- en kennisontwikkeling van onze medewerkers, zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk. Onze medewerkers zijn open, betrouwbaar en eerlijk, want bouwen en vertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn ons doorlopend bewust van de risico’s die ons werk met zich meebrengt en werken daarom alleen als dit ook veilig kan.