Samenleving

Wij danken ons bestaan aan de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Daarom investeren wij ook in onze samenleving. Door het aangaan van sociaal-maatschappelijke verbindingen, sponsoring van lokale initiatieven, het opleiden van leerlingen en stagiaires en het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.