Wat we doen

Van alle markten thuis

Laudy is gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen, onderhouden en restaureren van hoogwaardig vastgoed.

Planontwikkeling

Al vanaf de initiatieffase van een project kan Laudy een rol van betekenis spelen. Wij beschikken over eigen planontwikkelaars en projectmanagers die de vertaalslag kunnen maken van het eerste initiatief naar een beheersbaar en realistisch plan. Een plan dat uiteraard binnen budget past. Wij nemen u alle zorg uit handen, dat is onze meerwaarde.

Onze kennis gaat veel verder dan alleen kennis van bouwtechniek en bouwkosten. Ook op het gebied van risicobeheersing, procedures, vergunningen en milieu- en duurzaamheidsregelgeving staan wij ons spreekwoordelijke mannetje.

U komt onze planontwikkelaars en projectmanagers veelvuldig tegen bij onze projecten die wij uitvoeren als DBM (Design, Build & Maintain), Design & Build, Engineer & Build of in bouwteam. Natuurlijk is iedere andere vorm van samenwerking ook mogelijk. Enthousiast en proactief geven wij sturing aan elk project.

Nieuwbouw

Laudy is van alle markten thuis. Wij hebben in en buiten Limburg veel in het oog springende nieuwbouwprojecten gerealiseerd. De aard en omvang van de projecten is divers, van enkele woningen tot een school van meer dan 35.000 m2. Dit alles vraagt om een flexibele organisatie met specialistische teams voor zowel woningbouwutiliteitsbouw als industrie.

Renovatie en verduurzaming

Wij hebben al veel renovaties en verduurzamingsprojecten op onze naam staan. Zowel woningenrenovaties als renovaties in de utiliteitsbouw. Bij renovaties zijn vaak niet alle uit te voeren werkzaamheden van te voren bekend. Soms is destructief onderzoek vooraf niet goed mogelijk, waardoor zich ongewenste verrassingen kunnen openbaren tijdens de renovatie. Daarbij kan een project ook onder grote tijdsdruk staan. De kracht van Laudy is om telkens weer met een passende oplossing te komen. Een oplossing die past binnen de planning én het beschikbare budget.

Restauratie

Limburg telt vele monumenten. Dit belangrijke erfgoed vraagt de grootste zorg qua restauratie en onderhoud. Een monument onherstelbaar beschadigen door onkunde is helaas in een oogwenk gebeurd. Bedenk dus goed wie je inschakelt wanneer het gaat om het restaureren en onderhouden van een monumentaal gebouw, want restaureren is een vak apart.
Bij Laudy hebben wij ons dit vak meer dan eigen gemaakt. Wij beschikken over een deskundig team van restauratiespecialisten als timmerlieden, mergel- en natuursteenbewerkers, metselaars en stukadoors. Met ambachtelijk vakmanschap restaureren zij onder andere kerken, kastelen, boerderijen, fabrieksgebouwen en watermolens.

Bouwservice

Voor professionele opdrachtgevers zoals beleggers en zorginstellingen, verzorgen wij verbouwingen en transformaties van bestaand vastgoed en ook planmatig en niet-planmatig onderhoud. Dit laatste zowel meerjarig als op ad hoc basis. Wij beschikken daarnaast over een speciaal industrieservice team dat gespecialiseerd is in het onderhoud en kleinschalige verbouwingen van fabrieken en bedrijfsgebouwen. Onze calamiteitenservice staat 24/7 klaar voor defecten en storingen buiten kantoortijden. 

Projectontwikkeling

Laudy Vastgoedontwikkeling, een zusterbedrijf van Laudy Bouw & Ontwikkeling, beschikt over een team met experts op het gebied van projectontwikkeling. Zowel op het gebied van nieuwbouw als herbestemming van bestaand vastgoed. Het zijn experts die beschikken over actuele marktkennis, creatief zijn, verstand hebben van de financiële en bouwkundige kant van vastgoed en een voortdurende focus op kansen hebben.

Dit team (her)ontwikkelt woningen en utiliteitsgebouwen voor eigen rekening en risico in de provincie Limburg. Daarnaast werkt Laudy Vastgoedontwikkeling ook samen met externe ontwikkelaars en woningcorporaties door risicodragend te participeren in ontwikkelingen. 

Potentiële projecten

Heeft u potentiële herbestemmingslocaties of uitbreidingslocaties die u wilt aanbieden? Neem dan vrijblijvend contact op met Laudy Vastgoedontwikkeling: www.laudyvastgoedontwikkeling.nl